قضاى هر نماز در وقتش بايد باشد، يا اين كه در هر زمان جايز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: میتواند آن را هر وقت از شبانه روز به جا آورد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن