كسانى كه دو دست آنها در جنگ قطع شده چگونه بايد وضو بگيرند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قسمت پائين¬تر از آرنج قطع شده باشد بايد همان مقدار كه مانده است، شسته شود و با همان مقدار باقى مانده مسح كند و اگر تا آرنج قطع شده باشد بايد در وضو گرفتن نائب بگيرد كه مسح سر و پا را نائب انجام دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن