كسى در ماه رمضان قصد كرده ۱۰ روز در جائى بماند ولى ۲۱ روز ماند روز ۲۲ بنا دارد برود جائى كه ۲۲ كيلومتر فاصله دارد و يك شب بماند و برگردد روز ۲۲ حركت كرد و تا ۱۴ كيلومتر رفت امّا شخصى به او گفت مكانى كه مى‏خواهيد برويد از ۲۲/۵ كيلومتر بيشتر است چون شخص مسافر يقين داشته كمتر از ۲۲/۵ كيلومتر است برگشت به مكان اوّل حال نماز و روزه او در بقيّه ماه رمضان چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض مذكور قصد اقامه او به هم نخورده و نماز و روزه‏اش صحيح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن