كسى كه بخواهد قصد ده روز كند و تا غروب روز دهم بماند آيا بايد روز اوّل از اذان صبح در محلّ مستقر باشد و قصد عشره نمايد و يا از طلوع آفتاب كفايت مى‏كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: روز اوّل بايد از طلوع فجر صادق( اذان صبح) در آن محلّ اقامت كند و قصد نمايد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن