كسى كه به وقت اهل سنّت افطار كرده و مسئله را نمى‏دانسته آيا كفّاره بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: كفّاره در صورتى واجب مى‏شود كه تقيّه نباشد و جاهل مقصّر باشد ولى اگر از روى تقيّه باشد بنابر احتياط فقط قضا واجب است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن