كسى كه دست چپ او از بالاى آرنج قطع است آيا مسح پاى چپ از او ساقط است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد با دست راست هر دو پا را مسح نمايد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن