كسى كه میداند يا احتمال دهد كه شب نشينى و يا مطالعه در شب باعث مى‏شود كه نماز صبحش قضا می‏شود چه صورت دارد؟

اگر علم دارد كه موجب قضا شدن نماز مى‏شود شب نشينى و مطالعه بيش از حدّ جايز نيست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن