كسى كه نماز آيات را به عللى در وقت آن نخوانده، آيا واجب فورى است كه بخواند يا هر وقت يادش آمد، مى‏تواند بخواند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مثل نماز زلزله باشد، واجب است فوراً آورده شود و تأخير عمدى آن موجب گناه است ولى قضا نمى‏شود و در غير زلزله اگر قضا شده باشد، احتياط در تعجيل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن