كسى كه يك دست و يك پاى خود را در جنگ از دست داده، آيا مى‏تواند امام جماعت شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شخص ناقص العضو كه نقصش موجب نقص در بعض اجزاء نماز مى‏شود، نمى‏تواند امام جماعت شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن