كسى مى‏داند پنج روز، روزه قضا دارد نمى‏داند عمداً روزه نگرفته يا مسافر بوده يا مريض بوده در اين صورت پنج روز روزه قضا مى‏گيرد كفّاره كدام را انجام دهد تا برئ الذمّه شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: فقط قضا بر او واجب است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن