كشيدن مسح سر از پائين به بالا چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به احتياط واجب بايد از بالا به پائين سر، مسح شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن