كودكى كه از دوران طفوليت در شهرى غير از وطن خود اقامت گزيده و در آنجا بزرگ شده، آيا اين شهر در حكم وطن اوست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: كودك تابع پدر و مادر است. در صورتى كه پدر و مادر شهر مورد نظر را به عنوان وطن انتخاب كرده باشند، وطن او هم محسوب می شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن