مادرم تقریباً سیزده سال بیمار بود به همین دلیل نمی توانست روزه بگیرد. من دقیقاً مطّلع هستم که علّت روزه نگرفتن ایشان، احتیاج به مصرف دارو بوده است. آیا قضای روزه ها بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در طول سال هم اصلا نتواند روزه ها را بگیرد، قضا واجب نیست و باید کفاره غیر عمد بدهد البتّه مستحب است روزه را قضا نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن