ما چهار برادر و دو خواهر هستیم. پدرم در زمان حیات خود، ۸ ساعت آب را بین ما چهار برادر تقسیم کرد و به ما سفارش کرد که سهم خواهرانمان را نیز بپردازیم ولی یکی از برادرانمان سهم خود را فروخته است و من از سال ۶۳ تا ۷۷ که موتور آب برقی شده، مخارج موتور را به عهده داشته ام و آب موتور نیز از ۸ ساعت به ۱۲ ساعت تبدیل شده است. آیا سهم دو خواهر به ۸ ساعت قبلی تعلّق می گیرد یا ۱۲ ساعت جدید؟ سهم هر کدام چقدر می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید از دوازده ساعت بپردازید ولی هزینه ای را که برای این افزایش ساعت آب کرده اید به نسبت به سهم آنان می توانید از خواهرانتان نیز بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن