محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي علوي گرگاني دام ضله الوارف علي رووس المسلمين در بين اسناد و مدارك متوفي يك فقره چك سفيد امضاء وجود داشته است و ورثه بدون اينكه معيار و دليلي بر طلب مرحوم از صاحب چك ارايه دهند روي چك سفيد امضاء را مبلغ مي نويسند و اقداماتي انجام مي دهند نظر معظم له در مورد استحقاق ورثه نسبت به وجه نوشته شده چيست؟ و عمل ورثه در شرع مقدس اسلام چه حكمي دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه ورثه متوفی ندانند این چک بابت چه موضوعی از صاحب جک دریافت شده است و یا طلب متوفی جه مقدار بوده است نمی توانند مبلغی را نوشته و از صاحب جک طلب کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن