محضر مبارك مرجع عالیقدر حضرت آيت الله العظمي علوی گرگانی (مد ظله العالی) زمینی برای خدمات درمانی وقف شده است، ولی بر اساس الزامات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ضوابط شهرداری و مسکونی بودن چهار طرف زمین مجاز به ساخت بیمارستان نیست ولی می توان درمانگاه محلی ساخت و یا این زمین را فروخت و زمینی مناسب ساخت بیمارستان خرید. لطفا بفرمایید آنچه صلاح و منطبق با وقف و شریعت است و می توانیم بدون گناه انجام دهیم و خیر و برکت برای واقف و مردم و سازنده و سرمایه گذار داشته باشد. با تشکر و تحیت

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه نیاز منطقه با ساخت درمانگاه محلی تأمین می شود نیاید زمین فروخته شود و باید در همان محل درمانگاه ساخته شود ولی اگر بواسطه کثرت جمعیت و یا نامناسب بودن محل برای ساخت درمانگاه و یا نارضایتی عموم مردم و مسائل ضروری دیگر امکان ساخت وجود ندارد میتوان آن را فروخت و زمین دیگری را وقف نمود و بیمارستان و یا محل درمانی مورد نیاز ساخته شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن