محضر مبارک، مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی دام ظله سلام علیکم مستدعیست نظر شریف خود را نسبت به مسائل زیر اعلام فرمایید: شخصی یک تن گندم را به طور سلف (تحویل برای سه ماه بعد) از «الف» خریداری می کند. شخص «الف» رسیدی را به او داده تا در سررسید با ارائه آن، گندم خود را تحویل بگیرد. شخص خریدار، قبل از سررسید، به پول گندم ها احتیاج پیدا می کند. با توجه به اینکه در عقد سلف، نمی تواند آن گندم را قبل از دریافت آن به فروش برساند، عقد سلف مستقل دیگری را با «ب» منعقد نموده که براساس آن، یک تن گندم مشابه آنچه که از «الف» خریداری کرده را به طور کلی می فروشد و سپس رسیدی را که از «الف» برای تحویل گندم گرفته بود، به «ب» داده تا گندم خود را در سررسید از «الف» تحویل بگیرد. ۱- آیا این معاملات صحیح است؟ ۲- اگر در صورت مساله فوق، مبیع به جای گندم، بخشی از مجموع یک مجتمع آپارتمانی با یکصد واحد، (مثلا بخشی از یک واحد به صورت کلی) باشد، حکم معاملات چگونه است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ اینگونه معامله صحیح است و حکم بیع سلف دوم را دارد.

۲_ معامله صحیح است و باید به تعهد خود مبنی بر تحویل واحد عمل نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن