محضر مبارک زعیم عالیقدر حضرت آیت الله علوی گرگانی ادام الله ظله الوارف آیت اللها بیان فرمایید – شخصی(زیدی) ملکی را غصب نموده و کتبا نیز اقرار نموده که ملک مذکور متعلق به دیگری بوده و مربوط به وی نمی باشد اما با علم به اینکه ملک مذکور غصب و مربوط به دیگری است اقدام به ساخت بنایی فرهنگی تحت عنوان غدیریه و… در ملک مذکور می نماید پس از اتمام بنای مذکور نیز مالک ملک عدم رضایت خود را کتبا و صریحا به وی اعلام می نماید اما باز شخص غاصب اعتنایی به کلام مالک نکرده و به تصرفات غاصبانه خود ادامه می دهد تا آنکه در طرح توسعه شهری و… ملک و بنای مذکور توسط شهردای تخریب می گردد وچون غاصب مالک ملک مذکور نبوده خسارت تخریب ملک به وی پرداخت نگردیده است اما نامبرده تقاضای دریافت خسارت را دارد آیا مطالبه خسارت تخریب ملک مذکور توسط شخص غاصب شرعا جائز است ؟ بینوا توجروا ان الله لا یضییع اجر المحسنین

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با فرض مذکور که سازنده بنا علم به غصب داشته و بنا را ساخته است، حق دریافت خسارت را ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن