مراد فقهاء از شياع مفيد علم چيست و آيا شياع بايد از اهل خبره بدست بيايد يا از عموم مردم هم مكفى است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شياعى كه مفيد علم است از هر راهى و در هر صورت صحيح و حجّت است ولى اگر مفيد علم نباشد، اگر چه از اهل خبره حاصل شده باشد، حجّت نيست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن