مردى زنى را عقد موقّت كرده و مدّت را فراموش نموده بعد مرد و يا زن فوت نمود، آيا از يكديگر ارث مى‏برند و آيا بچّه‏هاى اين زن صيغه‏اى كه از شوهر قبل هستند از اين شوهر ارث مى‏برند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مقصود از اين جمله اين باشد كه مدّت را در عقد فراموش كرده تبدّل عقد به دائم مشكل است و لذا بايد در مسئله ارث هم مصالحه گردد و بچّه‏هائى كه از شوهر ديگر دارد، از اين شوهر ارث نمى‏برد و اگر مقصود اين باشد كه مدّت را بعد از عقد فراموش كرده در اين صورت ارث بردن وجهى ندارد زيرا در عقد موقّت توارث نيست مگر آن كه در عقد شرط كرده باشند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن