مردی فوت کرده و اولاد ندارد و ورّاث او عبارتند از همسر و خواهر زادگان مرد. آیا بعد از گذشت هفت سال، زن میّت از اجاره ماترک مانند مغازه حقّی دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما: از اجاره مغازه سهم می برد ولی از اجاره زمین آن ارث نمی برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن