مردی می میرد. ورثه های او عبارتند از همسر، مادر و یک دختر. تقسیم ارث بین آنها به چه نحو است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: همسر یک هشتم از کل مال به غیر زمین را می برد و مادر ۶/۱ از کل مال را می برد و مابقی به دختر می رسد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن