مردی که به جز زن وارثی ندارد آیا می تواند تمام اموالش را برای زن وصیّت کند؟ آیا طبق قرارداد رسمی می توانند وصیّت کنند که هر شخصی زودتر فوت شود اموال برای او باشد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما: زن تمام اموال مرد را به ارث نمی برد و اگر هم وصیّت کنند صرفا تا ثلث مال قابل وصیّت و اجرا است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن