مسئله: حاج قاسم تجریشی ملکی را وقف کرده که بخشی از درآمد آنرا در مراسم عزاداری امام حسین(ع) هزینه بنماید. تا زمانی که خود واقف در قیدحیات بود، تولیت بعهده خود ایشان باشد و بعد از فوت خود دو پسرش بنام اسداله و عبداله را متولی قرار داده بود. بعد از فوت اسداله و عبداله طبق وقف نامه اولاد ذکور نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن متولی قرار گیرند و طبق وقف نامه طبعاً با رعایت منافع موقوفه له را مدیریت کنند و تولیت را به عهده بگیرند با این وصف در صورت زنده بودن یک یا دو نفر از نسل و طبقه دوم که نوه های حاج قاسم می باشند برای نسل و طبقه سوم یعنی نتیجه های حاج قاسم جایز هست تولیت را بعهده بگیرند و در امور موقوفه مداخله نمایند؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنانچه فردی از نسل دوم که متقی بوده و نسبت به مصرف مورد وقف در عزاداری امام حسین علیه السلام اهتمام و احتیاط داشته باشد وجود داشته باشد نوبت به نسل سوم نمی رسد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن