مسئولیت ناشی از بروز بیماری¬های نوظهور احتمالی در اثر انتقال خون به دهنده و یا انتقال گیرنده خون به عهده کیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر فرد خون دهنده که خون دادن او موجب بیماری دیگران می شود و با علم و آگاهی خون خود را بدهد و موجب سرایت بیماری شود مسئول آن خواهد بود و الا مسئولیتی متوجه او نیست و همچنین اگر سازمان و یا نهاد خاصی نیز با علم و آگاهی این کار را انجام دهد مسئول خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن