مسافری که به وطنش بر می گردد وقتی که دیوار وطن خود را ببیند امّا صدای اذان آن را نشنود و یا بالعکس، تکلیف نماز و روزه او چه می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید نماز را شکسته بخواند و احتیاطا هم شکسته و هم تمام بخواند و روزه نمیتواند بگیرد گرچه احتیاطا امساک کند و سپس روزه را قضا نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن