معنای اجتهاد چیست؟ آیا تشخیص موضوع با مجتهد است یا مکلّف؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اجتهاد به معنای سعی و تلاش برای بدست آوردن حکم شرعی از طریقی که شارع اجازه داده، می باشد. تشخیص موضوع با مکلّف است الّا موضوعاتی که مستنبط است یعنی شارع برای آن شرایطی قرار داده است و نیاز است که برای حدود و ثغور آن موضوع، به روایات یا اجتهاد مجتهد مراجعه شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن