مفاهيم احتياط واجب و مستحبّ را توضيح فرمائيد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در احتياط واجب، مقلّد مى‏تواند در آن مسئله كه مرجعش احتياط واجب كرده به مجتهد ديگر رجوع كند ولى در احتياط مستحبّ،حقّ رجوع به غير را ندارد و بايد به فتواى مرجع خود عمل كند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن