ملاك كبيره بودن شهر چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به نظر ما كبيره بودن، معنا ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن