ملوانی که کارش صید ماهی است گاهی اوقات جهت صید ماهی ۲۰ روز به دریا سفر می کند و این سفر، یکسره طول کشیده و در این مدّت، مشغول صید ماهی در دریا می باشد. آیا این ۲۰ روز، حکم توقّف بیش از ده روز را دارد تا سفر بعد از آن شکسته شود یا خیر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در سفر دریایی در چند نقطه ماندگار است به این معنا که ابتدا به مکانی رفته و یک یا چند روز توقف دارد و ماهی میگیرد و سپس به مکان دیگر می رود و توقف دارد عملا هر توقفی یک سفر محسوب شده و از سفر چهارم نماز او کامل است ولی اگر در چند نقطه متمرکز نمی شود بلکه دائما در حال حرکت و ماهیگیری است در تمام طول سفر نماز او شکسته است و در هر حال اگر در یک نقطه ده روز متمرکز باشد حکم توقف بیش از ده روز را دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن