مواقعی که به مسافرت می روم در جاده، نهرهای آب وجود دارد. آیا با این آب ها می توان وضو گرفت؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر این نهرها مالک خاصّی نداشته باشد و یا اینکه بداند مالک آن راضی است وضو گرفتن اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن