می خواهم یک سوال بپرسم ، سن حیوانات قربانی باید چقدر باشد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در قربانی واجب حج اگر گوسفند قربانی میکند بنابر احتیاط واجب باید سن آن وارد دو سال شده باشد ولی در قربانی مستحب که برخی هر سال انجام میدهند بهتر است وارد دو سال شده باشد ولی واجب نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن