می خواہیم یک سوال بپرسم آیا امام حسین (ع) دختری داشت که در زندان سوریه درگذشت …؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

آنچه که مشهورمیان علما است آن می باشد که امام حسین علیه السلام در شام دختری داشتند که از دنیا رفت و در اسم ایشان اختلاف است ولی مشهور آن را رقیه می نامند

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن