نماز قضاى پدر، كه بر عهده پسر بزرگتر است، اگر او به جا نياورد آيا بر ورثه ديگر واجب است كه فردى را اجير كنند يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر ميت وصيّت كرده باشد، واجب است از ثلث مالش كسى را اجير نمايند و الاّ بر ورثه چيزى واجب نمى‏شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن