نوارهائی که آیات قرآن در آنها ضبط شده اگر احیاناً مورد حریق قرار گیرد چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حکم ورق قرآن را ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن