هنگام تعارض فتوای فقیه حاکم با فتوای مرجع دیگر وظیفه شرعی چیست؟ منظور از جدایی بین مرجعیّت و رهبریّت چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در مسائل شخصی هر کسی از فتوای مرجع خود تقلید کند لکن در مسائل حکومتی به حکم حاکم و رهبر که مجتهد جامع الشرایط باشد، عمل شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن