والده بنده چند ماه قبل فوت کردند؛ حال که می خواهم قضای نمازهای ایشان را بخوانم با توجّه به این که آقایان نماز صبح و عشائین را بایستی بلند بخواند تکلیف بنده برای ادا کردن نمازهای ایشان چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: طبق وظیفه خودتان عمل کنید لذا پسر باید نماز صبح و مغرب و عشای قضا شده از مادر را بلند بخواند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن