ورثه مرحوم پدر عبارتند از ۵ پسر و يك دختر و همسر كه يك پسر و يك دختر از زن ديگر پدر ما مى‏باشد آيا در نحوه تقسيم ماترك تفاوتى است يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تفاوتى در نحوه تقسيم ماترك نيست و تمامى فرزندان و همسر ارث مى‏برند و پسر دو برابر دختر ارث مى‏برد و همسر يك هشتم.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن