وضوخانه¬های مساجد به گونه ای است که چند نفر کنار هم ایستاده و وضو می گیرند و به هنگام شستن اعضاء، آب دست شان به دیگری ترشّح می کند. آیا وضوی شخصی که آب به او ترشّح شده، صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر آب وضو بر آب ترشّح شده غلبه کند وضو صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن