وقتی بیّنه گواهی داد که زید در اکثر مسائل، لا علی التّعیین، اعلم از دیگران است اگر ما در مسأله ای خاص، احتمال اعلمیّت بکر را بدهیم در این مسأله باید از زید تقلید کنیم یا از بکر؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض اینکه ما تبعیض در تقلید را جایز می دانیم اگر در مسأله ای احتمال اعلمیّت بکر از زید اقوی باشد احتیاط آن است که در آن مسأله از او تقلید کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن