وکیل مرد و زن، مقلّد مرجعی است که اجازه می دهد از طرف مرد و زن در عقد ازدواج وکیل شود امّا مرد و زن مقلّد مرجعی هستند که تعدّد وکیل موجب و قابل را شرط می داند حال طبق نظر وکیل عمل شود یا موکّلین؟ اگر موضوع بالعکس باشد چطور؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید در اینگونه موارد به احتیاط عمل شود یعنی دو نفر، وکیل برای ایجاب و قبول شوند مخصوصا در مواردی که مرجع مرد و زن اینگونه نظر بدهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن