يكى از شرايط امامت جماعت حلال زاده بودن است شخصى غير اهل علم سال¬ها امامت جماعت كرده بعد فهميده كه شرط فوق را ندارد چند سئوال مطرح مى‏شود: الف–نمازهاى گذشته او كه با جماعت خوانده، هم چنين نمازهاى افرادى كه به او اقتدا كرده‏اند، چه صورت دارد؟ ب–آيا نمازهاى خودش و ديگران قضا دارد يا خير؟ ج–آيا بر اين شخص واجب است اعلان كند كه، شرط مذكور را ندارد؟ د–اگر مأمومين خودشان اقتدا كنند، چه صورت دارد؟ ح: در مسئله امامت جماعت، آيا در حلال زاده نبودن، زنا با وطى شبهه و وطى در حال حيض و وطى در حال عدّه و غير اين موارد كه حلّيت شرعى ندارد، فرق دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: تا زمانى كه علم به حرام زاده بودن نداشته است، نمازهاى خودش و تمامى اقتدا كنندگان صحيح است و جماعت حساب شده است
ب: قضا ندارد
ج: اعلان واجب نيست ولى خود را در معرض قرار ندهد.
د: اگر مأمومين به اعتقاد خودشان اقتدا كنند، اشكالى ندارد
ح:امامت زنا زاده جايز نيست ولى امامت غير آن، از موارد مذكور در سئوال،اشكالى ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن