پدرم باغی را در خارج از شهر تهیّه کرده و این عمل شغل او محسوب می شود و به جهت بازسازی مجبور است هر روز به آنجا برود که حدود ۲ ماه این رفت و آمد طول می کشد. حکم نمازهای ایشان با این کیفیّت را بیان فرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در فرض مذکور که هر روز به آنجا می رود اگر باغ او بیش از مسافت شرعی تا وطن فاصله دارد از هفته دوم نماز او تمام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن