پدرى كه در حدود پنجاه سال نماز نخوانده و روزه هم نگرفته، پسر بزرگش به او اعلام كرده كه من، نمازها و روزه‏هايت را قضا نخواهم كرد، آيا پسر بزرگ او بعد از فوت پدر، مى‏تواند نماز و روزه‏هاى پدر را انجام ندهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بايد نماز و روزه‏هاى ترك شده پدر را پسر بزرگ بعد از فوت پدر انجام دهد و تذكّر او تكليف را ساقط نمى‏كند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن