پدرى يك عمر نمازش را با قرائت غلط خوانده، آيا بر پسر بزرگتر واجب است كه نمازهاى پدر را قضا كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر پسر بزرگتر مى‏دانست كه پدر مى‏توانسته قرائت را درست كند و نكرده، بايد قضا نمايد ولى در صورتى كه احتمال مى‏دهد پدر نمى‏توانسته اصلاح كند، قضا بر پسر لازم نيست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن