پدری بر اثر کهولت سنّ و یا سکته، حواسش از بین رفته است؛ آیا بعد از وفات پدر، بر پسر بزرگتر واجب است آن نمازهایی را که با آن وضعیّت بجا نیاورده است قضا کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قدرت درک و تشخیص نداشته است، قضا ندارد ولی اگر قدرت تشخیص داشته ولو در مدّت کمی از وقت که می توانسته نماز بخواند و نخوانده است باید پسر بزرگتر آنها را قضا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن