پدری بر اثر کهولت سنّ و یا مریضی، نمازش را خوابیده و یا ایماءاً بجا آورده است؛ آیا بعد از وفاتش، بر پسر بزرگتر واجب است آن نمازهای پدر را که به شکل اضطرار بجا آورده است قضا کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر وظیفه پدر، خواندن نماز به صورت خوابیده و یا ایماء بوده است قضا ندارد و کفایت می کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن