پدر اینجانب از همسر اوّل خود، یک پسر و یک دختر داشته و از همسر دوّم فقط یک پسر داشت که اینجانب می باشم. بنده در زمانی که پدرم را از دست دادم هفت سال داشتم. وقتی پدرم از دنیا رفت برادر بزرگم که دارای خانواده نیز بود وصیّت نامه را زیر پا گذاشت و تمام زمین آبی و دیمی را به تصرّف خود درآورد و من را با مادرم از خانه پدریم بیرون کرد. بزرگان منطقه، زمین ها را بین ما تقسیم کردند و قسمتی از همان زمین را به اینجانب واگذار کردند که در آن زمان بالغ نبودم. بنده قبول کردم و هنوز هم قبول دارم ولی باز برادرم همان زمین تقسیم شده را به هم می زند و تصمیم بزرگان را زیر پا می گذارد. از نظر شرعی و قانونی، تکلیف من با ایشان چگونه می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شما حقّ شرعی را طلبکار هستید و اگر برادر شما حقّ شما را نپردازد گناهکار است و تصرّف او غاصبانه و حرام می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن