پدر وصيت كرده كه مادر ما بايد در منزل سكونت داشته باشد تا زمان حيات حال اگر طبقه دوّم منزل را اجاره داده باشيم آيا از اين كرايه منزل هم مادر ما ارث مى‏برد يا خير؟ در ضمن مادر ما از اين منزل يك دانگ شريك مى‏باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مادر يك هشتم از كرايه را ارث مى‏برد و اضافه بر اينكه به نسبت به يك دانگ هم از كرايه به مادر مى‏رسد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن