پدر یا مادری فوت کرده و قبل از فوت، وصیّت به ثلث نکرده اند. وارث آنها دو دختر هستند که می دانند پدر و مادر نماز و روزه بدهکار می باشند. تکلیف آنها نسبت به نماز و روزه والدین خود چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: شایسته است دخترها از ارثی که می برند برای آنها نماز و روزه بدهند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن